آموزش خواب‌ديدن و به يادآوردن آن (راهنماي مختصر و مفيد جهت هشياري در روياها و زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استفن لابرگ از نظر علمي ثابت كرده است كه افراد همزمان با خواب و ديدن رويا، مي‌توانند در روهاهايشان كاملا هوشيار باشند. مولف كتاب روانشناسي هوشياري دكتر رابرت. اي اورنشتاين مي‌گويد: روياي شفاف، يعني خواب و رويا ديدن، ضمن آنكه در رويايتان كاملا هوشيار هستيد، درمي‌يابيد كه كل دنياي خواب ساخته ذهن شماست و با اين هوشياري همراه با شعف، سفرهاي روياي شبانه را كاوش و درك مي‌كنيد، تا از خودتان شناخت بيشتري پيدا كنيد. اسفن لابرگ در اين كتاب با معرفي برنامه آموزشي، راهنمايي موجز براي بيداري در روياها و زندگي‌تان ارائه مي‌كند. همچنين ياد مي‌گيريد كه از اين حالت هوشياري جالب، براي الهام خلاق، شفاي عاطفي، بينش‌هاي عميق در قلمرو بيداري و ساير موارد استفاده كنيد. حاصل تحقيقات بيست‌ساله‌ي لابرگ در دانشگاه استنفورد، و موسسه لوسيديتي، شامل بسياري از كشفيات و تكنيكهاي جديدي است، كه در اين كتاب آسان‌ترين و موثرترين آنها گفته مي‌شود، تا شما به كمك آن بتوانيد مكاشفات شبانه‌تان را به سوي روياي شفاف آغاز كنيد.

قیمت محصول:

19,500 تومان


نظرات شما: