آزادی مسئولیت‌پذیری و درمان


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب به بررسی نقش ارادۀ آزاد و مسئولیت‌پذیری در بهزیستی روانی، روان‌درمانی و نظریۀ شخصیت می‌پردازد. شواهد زیادی نشان می‌دهد که اعتقاد به ارادۀ آزاد با نتایج مثبت در سلامت روان و رفتارهای انسان مرتبط است؛ با این حال، در مورد اینکه چرا موضوع آزادی چنین تأثیر مهمی دارد، اطلاعات کمی موجود است. این کتاب به بررسی چرایی و چگونگی تأثیر مفاهیمی مثل: خودمختاری، ارادۀ آزاد، آزادی منفی، تجربۀ آزادی، سرزنش و مسئولیت‌پذیری بر بهزیستی و روان‌درمانی می‌پردازد. این کتاب از دریچۀ آثار فروید و راجرز به پرسش‌های نظری و عملی می‌پردازد: چگونه مفاهیم مختلف مسئولیت‌پذیری می‌توانند بر سلامت روان تأثیر بگذارند؟ فقدان ارادۀ آزاد در درمان چه پیامدهایی دارد؟ اگر ارادۀ آزاد نداشته باشیم آیا درمانگرها می‌توانند به تشویق مراجعان خود ادامه دهند تا مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیرند؟ آیا التقاط رویکرد‌های مختلف مشاوره در مورد ارادۀ آزاد امکان‌پذیر است؟ بلیافسکی با تعمقی روشنگرانه در فلسفه و روان‌درمانی، مفاهیم فلسفی مربوط به ارادۀ آزاد را به‌دقت تجزیه و تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که برخی از مفاهیم آزادی و مسئولیت‌پذیری برای روان‌درمانی و سلامت روان بسیار مهم هستند. دکتر ولاد بلیافسکی استاد مهمان در دانشگاه وارویک انگلستان و مشاور تغیر رفتار است؛ از علایق پژوهشی وی می‌توان به شخصیت، ذهن، رشد فردی، تغییر رفتار، روان‌درمانی، ارادۀ آزاد و شادکامی اشاره کرد.

110,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: