آب دوغ خيار (روايت‌هاي مضحك از سلاطين قاجار)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به جرات مي توان گفت يكي از دلايلي كه باعث مي‌شود مخاطبين عام كتاب‌خوان رغبتي به مطالعه آثار تاريخ نداشته باشند و اين كتب را در اولويت‌هاي اول مطالعه خويش قرار ندهند، سبك نگارش و لحن روايت اين گونه آثار است كه البته بنا به ضرورت، در اكثر موارد با بياني خشك و عاري از جذابيت به رشته تحرير درمي‌آيند. آب دوغ خيار تلاشي است در جهت ارائه اثري به دور از رعايت چارچوب‌ها و قواعد مرسوم و گاه دست و پا گير نگارش كتب تاريخي به منظور جذب حداكثري مخاطب عام و آشنايي ايشان با حال و هواي سلاطين غرق در عشوه و رشوه دودمان قاجار... البته جا دارد عرض شود كه بار اصلي طنز موجود در روايت هاي اين اثر مستتر در خود روايت‌هاست و نگارنده صرفا تلاش كرده است تا با ترفند‌هايي نمكي بدين آب دوغ خياري قجري بيفزايند!

قیمت محصول:

12,000 تومان


نظرات شما: