7/5 درس درباره مغز


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

چرا مغز ما در فرایند تکامل چنین شد که اکنون هست؟ جئاب بدیهی ظاهرا این است که: برای فکر کردن. بالاخره قدرت نوع بشر همین فکر کردن است دیگر، نه؟ نه. از قضا این جواب بدیهی درست نیست. در واقع این تصور که مغز ما برای فکر کردن تکامل یافته منشا بسیاری از بدفهمی‌های اساسی در مورد انسان بوده است. این باور قشنگ را که کنار بگذارید، تازه آن وقت کم کم می‌توانید درک کنید که مغزتان چطور کار می‌کند و مهم ترین کارش چیست، و در نهایت اینکه چه جور موجودی هستید. مقاله‌های این کتاب قرار نیست به شما بگوید در مورد ماهیت موجودی به نام انسان چطور فکر کنید، اما دعوتی است به اندیشیدن در این باب که چه جور انسانی هستید یا می‌خواهید باشید. مغز ما بزرگ‌ترین مغز در قلمرو حیوانات نیست، و اگر بی‌طرفانه بنگریم بهترین مغزی هم که می‌شد داشته باشیم نیست. اما همین است که هست. منشا قوت‌ها و ضعف‌های ماست. سرچشمه توانایی ماست، هم برای ساختن تمدن‌ها و هم نابود کردن یکدیگر. باعث شده این باشیم که هستیم: این موجود ناکامل شکوهند به نام انسان.

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: