7 عادت مردمان موثر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

امروزه يك طرز تفكر اشتباه در ميان مردم وجود دارد. آن ها فكر مي كنند كه شكست‌ها و ضعف‌هاي والدينشان از طريق ژن‌ها به آنها منتقل شده است. در نتيجه افرادي كه به اين موضوع اعتقاد دارند، هرگز براي پيشرفت خودشان كاري انجام نمي‌دهند و حس مي كنند براي موفقيت هيچ شانسي ندارند. استفان كاوي معتقد است كه جبرگرايي اين افراد موجب تسليم آنها در برابر شرايط مي شود. اگر مي خواهيد شخصيتي قوي و سالم داشته باشيد، كتاب هفت عادت مردم موثر به شما كمك مي كند تا اين فكرها را از ذهن بيرون كنيد و ايمان داشته باشيد كه شما فردي آزاد هستيد. پذيرفتن اين موضوع باعث مي‌شود براي تغيير دادن خود دست به كار شويد. عادت‌هاي شما، شخصيت شما را مي سازند. با انجام دادن و تكرار كردن رفتارهاي سالم و سازنده، عادت‌هاي جديدي در خود شكل دهيد. كتاب هفت عادت مردمان موثر برنامه‌اي براي ايجاد تغيير بنيادي و پايدار است مشروط بر اينكه آنها را به خوبي بياموزيد و متعهد شويد كه در زندگي روزمره به كار گيريد. بسيار پُر واضح است كه همه ما خواهان موفقيت در زندگي هستيم، يكي از راه هاي رسيدن به موفقيت، شناسايي عادت هاييست كه مي توانند به ما كمك كنند. كتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته استفان كاوي كتابي براي خودسازي است. نويسنده در اين كتاب مي‌گويد كه نحوه ديدن ما از جهان كاملاً بر اساس ادراك خودمان است. براي تغيير يك موقعيت، بايد خودمان را تغيير دهيم و براي تغيير خود، بايد بتوانيم ادراك خود را تغيير دهيم. اين كتاب با توضيحي درباره تعداد زيادي از افرادي كه به درجه بالايي از موفقيت دست يافته‌اند، شروع مي‌شود كه هنوز با نياز دروني خود براي توسعه اثربخشي شخصي و رشد روابط سالم با افراد ديگر دست و پنجه نرم مي‌كنند. كاوي در مطالعه بيش از 200 سال ادبيات در مورد مفهوم “موفقيت” تغيير بسيار مهمي را در روشي كه انسان ها موفقيت را در طول زمان تعريف كرده اند شناسايي كرد.

169,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما