500 سال آشپزی عثمانی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

یکی از امتیازات کاربردی دانش تاریخ اجتماعی امکانی است که برای بازسازی میراث تاریخی فرهنگی مردمان در زمینه زندگی روزانه فراهم می سازد. از چنین رویکردی، پژوهش نویسنده این کتاب در باب خوراک را می توان دریچه ای به محیط زیست، اوضاع اقتصادی و چه بسا مناسبات اجتماعی جامعه افسانه ای عثمانی دانست. یراسیموس، در پانصد سال آشپزی عثمانی، بر اساس مطالعات تاریخ اجتماعی 99 خوراک رایج در دوره حکومت عثمانی را بازآفرینی و امتحان کرده و برای هر یک به شیوه کتاب های آشپزی امروزین دستور تهیه فراهم ساخته است.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما