5 درسی که 1 میلیونر به من آموخت درباره زندگی و ثروت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

امروزه مشکلات مالی عامل و مسبب از هم گسیختگی پیوندهای زناشویی، ناهنجار شدن روابط خانوادگی و به مخاطره افکندن تندرسی است و بیشترین زمینه را برای اعمال و رفتار مجرمانه فراهم می‌کند. با پیروی از 5 درس مندرج در این کتاب موانع و تنگناهایی را که به آن اشاره شد پشت سر گذاشته، از چالش‌های مالی سالم و سرفراز بیرون آمد و آن‌چه را که در رابطه با پول خواهانش هستید ـ‌ توفیق و شادمانی و روابط دلخواه و ثروت و توانگری ـ به دست خواهد آورد. این کتاب ضمن توصیف چگونگی تحصیل ثروت یاریتان می‌کند تا بدانید پولتان چه کار می کند، چگونه و در کجا هزینه می‌شود، کارآیی‌اش چیست و چگونه باید آن را ساماندهی کرد تا به شاهراه غنا و باروری منتهی شود.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: