4 میثاق


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب با نام چهار میثاق، برگرفته از آموزه‌های تولتک، مردمانی از تبار بومیان قار آمریکا است که مسیر سعادت و شقاوت در زندگی را از گذر توافقات فکری و روحی آدمی تعریف می کنند. از نظر یک تولتک اگر زندگی رو به شقاوت می‌رود؛ پس آدمی به ناچار گرفتار توافقاتی است که از گذشتگان به ارث برده است؛ اما چون ذات آدمی بر دگرگونی است، لذا تحمل شقاوت بر مردمان را عیب می‌داند. برای تولتک‌ها خوشبختی میسر نمی‌شود مگر به واسطه در هم شکستن توافقات زندگی گذشته و بنا نهادن میثاقی نو برای درک آزادی و خوشبختی راستین...

35,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: