25 روز برای بهتر فکر کردن و بهتر زندگی کردن


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه از ذهن خود استفاده کنید تا آن را بهبود بخشید. در این کتاب، هر اندیشه می‌تواند کمک کند تا فرماندهی ذهنیتی را بر عهده بگیرید که افکار، هیجان‌ها، امیال، و رفتار شما را کنترل می‌کند. به عبارت دیگر، می‌توانید ذهن خود را، که افکار، هیجان‌ها، امیال و رفتار شما را در کنترل دارد، در اختیار بگیرید. اما نخست باید ذهن خود را بیدار کنید. باید درک کردن ذهن خود را شروع کنید. باید ببینید که ذهن شما چه زمانی مشکلاتی را برای دیگران فراهم می‌آورد. باید یاد بگیرید تا ذهن خود را، زمانی که می‌کوشد از خودش پنهان شود به دام بیندازید. باید بعضی مزخرفات و چیزهای بی‌معنا را، که در طول سال‌های شیفتگی ندانسته پذیرفته‌اید و ما نیز در معرض آن قرار داریم کشف کنید. این کتاب به شما نشان خواهد داد که چگونه شروع کنید.

18,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: