101 بازی و فعالیت ویژه کودکان با طیف اختلالات اتیسم


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

بازی به عنوان فعالیتی شاد، همواره به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی کودک، نقش مهمی را در تقویت مهارت‌های او ایفا کرده است. نقش بازی در ایجاد انگیزه برای مشارکت در فعالیت‌ها، بر کسی پوشیده نسیت. از این رو با بهره جستن از این ویژگی می‌توان فعالیت‌هایی را طراحی کرد که در قالب بازی بتوان حواس کودک را تقویت و چالش‌های او را در مراحل مختلف رشد برطرف نمود. کتاب حاضر علاوه بر مطرح نمودن ویژگی‌های کودک طیف اتیسم و چالش‌های حسی آنها، به معرفی 101 بازی و فعالیت برای تقویت حواس و مهارت‌های کودکان می‌پردازد. این بازی‌ها منجر به تقویت مهارت‌های کودکان می‌گردند و یکپارچگی حسی را در آنها تسهیل می‌کنند.

140,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما