کتاب اول از کلیات پزشکی سنتی چینی و طب سوزنی


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

طب چيني در اصل به دو سيستم قديمي يا سنتي تقسيم مي شود. اول پنج عنصر يا «المنت» و دوم «زانگ-فو» يا هشت اصلي. سيستم پنج عنصري قديمي بوده و زانگ-فو بعدها اضافه شده است. درمان در هر دو آن‌ها با سوزن و مصرف داروهاي گياهي است و تنها تكنيك تشخيصي تفاوت دارد. كتاب اول كليات در سيستم هشت اصلي يا «زانگ – فو» يا احشاي پر و خالي مي باشد. كه در فصل هاي مختلف به موضوعات زير پرداخته شده است : تعريف “يين – يانگ” و فرضيه‌هاي زير بنايي طب سوزني است مواد ساختماني بدن و نيروي حياتي يا “چي” احشاي داخلي بدن (زانگ – فو) سبب شناسي يا اتيولژي روش‌هاي تشخيصي و چهار آزمايش پزشكي تشخيص افتراقي سندروم‌ها در الگوي هشت اصلي تشخيص افتراقي سندروم‌ها در ناهنجاري‌هاي احشاي بدني مريدين‌ها يا كانال‌هاي انرژي، انشعابات و نقاط، رشته‌ها و بافت‌ها كانال‌هاي مريدن‌هاي دوازده گانه و نقاط مربوطه كانال‌هاي هشت‌گانه مريدين‌هاي اضافي و نقاط درماني روي آن‌ها نقاط غير عادي درماني (غير مريديني جديد) تكنيك‌هاي درمان با سوزن هاي طب سوزني و درمان با سوزاندن ماگزا در روي پوست بدن درمان با طب سوزني و انتخاب نقاط درماني – خواص نقاط درماني درمان 52 مورد از بيماري‌هاي عمومي با طب سوزني و درمان اختصاصي هر يك از آن‌ها با طب سوزني

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما