کارل گوستاو یونگ و روانشناسی تحلیلی او


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كارل گوستاو يونگ، دفتري از يك مجموعه 120 جلدي است كه روانشناسان، روانپزشكان، عصب‌شناسان و مربيان بزرگ جهان را معرفي مي‌نمايد. شرح كودكي، نوجواني و دوره‌هاي سرگرداني و بالاخره رخدادهاي دوره‌ي دانشجويي، تحصيل پزشكي، دوستي با فرويد و گرايش به روانكاوي، فصل يكم و دوم را به خود اختصاص مي‌دهد و چنان دلپذير و با ظرافت تصوير شده كه خواننده را مجذوب مي‌كند. در فصل‌هاي سوم تا هشتم كتاب كليد واژه‌هاي نظريه‌ي يونگ به زباني ساده و در عين حال محكم، توضيح داده مي‌شود. نويسنده مفاهيم ابداعي يونگ را به خوبي باز مي‌نمايد. سنخ‌هاي درون گرا، برون‌گرا، آزمون تداعي واژه‌ها، نمودگار باستاني، ناخودآگاه جمعي، عقده‌ها از جمله مفاهيمي است كه به شرح و تفصيل آن پرداخته شده است. در اين كتاب خواننده با شگفتي درمي‌يابد كه يونگ به گفتگوي تمدن‌ها به شدت اعتقاد مي‌ورزد و براي پيشگيري از بروز فاجعه‌ي جهاني، آن را به همه‌ي انديشمندان توصيه مي‌كند.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما