کارخانه باور


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در دنیای کنونی منتهای کار جادو سرگرمی است. گرافیک های کامپیوتری دیجیتال، اثرات خاص و مهارت دست - همسرایان به دقت هماهنگ شده توهم. با این حال، هر یک از ما، مهم نیست چقدر بدبین یا منطقی باشیم، می‌خواهد باور کند که چنین چیزی، مثل جادوی واقعی وجود دارد: جادوی تغییر کشمکش‌های دیرینه به صلح پایدار، جادوی دگرگونی کمیابی به وفور، جادوی چرخاندن ژرف‌ترین آرزوها و رویاهایمان در واقعیت دنیای واقعی و مهم‌تر از همه، جادوی حل کردن ترس به عشق و محبت.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما