پژوهش در کلاس درس و مدرسه


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مدرسه یک موجود زنده است، موجودی که متولد می‌شود، تغذیه می‌کند، حرکت می‌کند، رشد می‌کند، هدف دارد و تکامل می‌یابد. اعضا و جوارح این موجود زنده عبارت‌اند ا ز: دانش‌آموزان، معلمان، مربیان، اداره کنندگان و در مفهوم نوین و تکامل یافته‌اش، پدران و مادران. این اعضا با هم پیوندها و ارتباط‌های بنیانی و اساسی (ارگانیک) دارند مجموعه‌ی «کتاب‌های کوچک مدیریت مدرسه» این مسوولیت بزرگ را به عهده گرفته است تا مدیران و همکارانشان در آموزشگاه‌ها را با فطرت مدرسه بیشتر آشنا کند.

7,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما