پریانه‌ها (زن در افسانه‌های پریان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ماري كوئيز فن فرانس، روانشناس سوئيسي، همكار ديرينه يونگ و از بنيانگذاران روانشناسي تحليلي او به شمار مي‌آيد. او در كتاب حاضر با بررسي قصه‌ها پريان كه عرصه خودنمايي كهن الگوها و نمادهاي ناخودآگاه است، وجوه متعدد روح زنانه را با رويكرد روانشناسي يونگ آشكار مي‌نمايد. اين اثر به يقين كمكي است شايان توجه در فرآيند خويشتن‌يابي و شكوفايي زن و توازن‌بخشي به حيات بشريت بر كره خاكي.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما