هویت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ازآنجايي كه هويت از مولفه‌هاي محوري شخصيت‌‌‌‌، سلامت رواني و روابط سالم اجتماعي است، در اين اثر، مولف با ژرف نگري تحسين انگيز، نظريه‌هاي پنجاه سال اخير را در اين زمينه مورد بحث قرار مي‌دهد واز زواياي متنوعي با يكپارچه‌سازي آن‌ها ديد‌گاه جديدي ارائه مي‌كند. بالندگي (من ) و هويت اجتماعي‌ كليشه‌هاي فرهنگي‌ ، هسته‌هاي هويتي ومرجع‌هاي تاريخي ، فرهنگي، رواني اجتماعي، اكولوژيك وجسماني و نيز رابطه هويتي و عزت نفس، گسيختگي خانوادگي وهويت، اختلال‌هاي هويتي (ديگر‌بودگي، از خود بيگانگي) عوامل مخرب احساس ارزشمندي و دست آخر واكنش‌هاي دفاعي در برابر ضربه‌هاي هويتي از جمله مباحثي است كه در اين كتاب مورد بررسي قرار مي‌گيرد.مطالعه اين اثر ارزشمند نه تنها براي روان شناسان، روان‌پزشكان، بلكه براي همه پژوهندگان علوم انساني مفيد و اثر‌بخش خواهد بود.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما