هوا هو چینگ (تعالیم نهایی لائوتسه)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

تائو به همه شکل‌ها، هستی می‌بخشد، لیک خود بی‌شکل است. چون بخواهی از آن صورتی در ذهن بیافرینی، از دست‌اش می‌دهی. این درست به مانند این است که با سوزن پروانه‌ای را بر دیواری بچسبانی، پوسته و غلاف‌اش را به چنگ آورده‌ای، لیک پرواز از آن گریخته است. پس چرا به سادگی از تجربه کردن‌اش خرسند نباشی؟

35,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما