نگاهی به نظریه تکامل در قرن بیست و یکم


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مجموعه «کتاب‌های تماس» کوششی است برای آشنایی با حوزه پژوهشی نوینی که به پرسش‌ها، اندیشه‌ها و چالش‌های مشترک سه ساختار معرفتی علم، فلسفه و دین‌ می‌پردازد؛ حوزه‌ای که در آن این سه ساحت معرفتی با یکدیگر «تماس» پیدا می‌کنند.

130,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما