نگاهی به بنیادهای نظری فراشناخت و مولفه‌های آن


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

امروزه فراشناخت به يكي از سازه‌هاي مهم و جاافتاده در روانشناسي و تعليم و تربيت تبديل شده است. فراشناخت، يا يادگيري چگونه يادگرفتن از مهمترين هدف‌هاي يادگيري و آموزش به شمار مي‌رود و از جمله مفاهيم بنيادي است كه به جمع پژوهش‌هاي روانشناسي تربيتي پيوسته است. فراشناخت علاوه بر اينكه به خودي خود، موضوع مورد علاقه بسياري از محققان است، بين حوزه‌هاي مختلف روانشناسي نظير تصميم‌گيري و حافظه، يادگيري و انگيزش و يادگيري و رشد شناختي، پل مي زند. فراشناخت مهم‌ترين پيش‌بيني‌كننده يادگيري نيز هست. محققان نشان داده‌اند كه فراشناخت و اجزاء آن نقش حساسي در موفقيت تحصيلي بر عهده دارد. به گواهي خيل عظيمي از تحقيقات، فراشناخت نقش بسيار مهمي در كنترل و نظارت بر فرآيند شناخت، پردازش شناختي، يادگيري، فهميدن، حل مسأله، حافظه، خواندن، نوشتن، باورهاي مربوط به انگيزش و… بر عهده دارد. يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي غايي هر نظام آموزشي پيشرو، پرورش شهرونداني است كه بتوانند به طور مستقل و منطقي بينديشند و فرايندهاي شناختي خود نظير حل مسئله و تصميم‌گيري را رشد دهند. به همين دليل شناسايي ماهيت پيچيده فرايندهاي شناختي و عوامل موثر بر آنها و راهكارهاي پرورش آنها از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار مي‌شود. يكي از مهم‌ترين مفاهيمي كه نقش برجسته‌اي در توسعه، كنترل و نظارت بر شناخت و فرايندهاي شناختي دارد، فراشناخت است. فراشناخت از كاربردهاي گسترده‌اي در نظام‌هاي پيشرفته تعليم و تربيت برخوردار شده و در بسياري از نظام‌هاي آموزشي مترقي، توجه به پرورش مهارت‌هاي فراشناختي (دانش نسبت به فرايندهاي شناختي، نظارت و مديريت بر تفكر و فعاليت‌هاي شناختي) از جايگاه ممتازي برخوردار شده و لازم است اين مفهوم به تدريج جاي خود را در گفتمان نظام آموزش و پرورش ما باز كند تا از رهگذر ورود فراشناخت به فرهنگ آموزشي كشور بتوان زمينه‌هاي استقرار جامعه‌اي مبتني بر آگاهي را فراهم نمود.

170,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما