نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هر كس كه بخواهد با مباحث نوروسايكولوژي و سايكوفيزيولوژي آشنا شود لازم است نسبت به مباني كنش مغز معرفت داشته باشد تا بتواند به درك مباني عصبي فرايندهاي شناختي نايل گردد. به همين جهت مطالب اين كتاب در چهار بخش مشتمل بر بيست فصل ارائه شده است. در فصول يك تا شش به قلمرو موضوع، ساخت دستگاه عصبي، فعاليت بيوشيميايي مغز و چگونگي كنش دستگاه‌هاي حسي و حركتي پرداخته شده و نكات لازم مورد بحث قرار گرفته است.

33,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما