نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هر کس که بخواهد با مباحث نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی آشنا شود لازم است نسبت به مبانی کنش مغز معرفت داشته باشد تا بتواند به درک مبانی عصبی فرایندهای شناختی نایل گردد. به همین جهت مطالب این کتاب در چهار بخش مشتمل بر بیست فصل ارائه شده است. در فصول یک تا شش به قلمرو موضوع، ساخت دستگاه عصبی، فعالیت بیوشیمیایی مغز و چگونگی کنش دستگاه‌های حسی و حرکتی پرداخته شده و نکات لازم مورد بحث قرار گرفته است.

33,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما