نقدی بر روانشناسی (از کانت تا نظریه پسااستعماری)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

انتقادات وارد شده به روانشناسي، نظريات انتقادي در روانشناسي و نقش اين نظريات در پيشبرد اين رشته، تاريخي به درازاي خود روانشناسي دارد. اين كتاب نخستين كتابي است كه به صورتي سيستماتيك به مطالعه تاريخ روانشناسي انتقادي پرداخته و از زواياي گوناگون آن‌را مورد بررسي قرار داده است. توماس تئو با واكاوي روايت‌هاي تاريخي و نظري در دو قرن اخير، به دسته‌بندي اين نظريات پرداخته است: برخي از آن‌ها به نقد محتوا و موضوع مورد مطالعه روانشناسي پرداخته، برخي ديگر متدولوژي آن‌را زير سؤال برده و در نهايت برخي از اين نظريات به آثار عملي و كاربردي روانشناسي در جامعه اشاره دارند. اين كتاب، نقد روانشناسي صرفا جهت نقد آن نيست؛ هدف نهايي روانشناسي انتقادي به عنوان يكي از زيرشاخه‌هاي روانشناسي، كمك به رشد روانشناسي و گسترش آن به موضوعات اخلاقي، سياسي و اجتماعي است. توماس تئو، استاد روانشناسي نظري و انتقادي در دانشگاه يورك تورنتو است. وي مدرك دكتراي خود را از دانشگاه وين گرفته و در طول فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود به مسائل هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و تاملات انتقادي در روانشناسي پرداخته است.

74,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما