نظریه و کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آزمون‌هاي رواني و تربيتي عمدتا براي ارزشيابي تفاوت‌هاي فردي در فرايند تصميم‌گيري به كار مي‌روند. آزمون‌ها، تفاوت‌هاي فردي افراد را از نظر استعدادها و خصايص شخصيتي اندازه‌گيري مي‌كنند. در كاربرد آزمون‌ها اين فرضيه پذيرفته شده است كه تفاوت‌ عملكرد افراد در آزمون‌ها را مي‌توان به تفاوت‌هاي واقعي آنان در استعدادها و خصايص شخصيتي‌شان نسبت داد.

5,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما