مصاحبه تشخیصی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول مباحث کلی رویکردهای اساسی به انجام مصاحبه و نیز آزمایش وضع روانی بیمار مورد بحث قرار گرفته. بخش عمده کتاب فصل 2 و 3 اخثصاص داده شده به استفاده از مصاحبه بالینی جهت تشخیص اختلالات بیماران روانی و گروه‌های ویژه.

210,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما