مرزها در ازدواج


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب براي افرادي كه قصد ازدواج دارند يا كساني كه با زندگي زناشويي خود دچار مشكلاتي هستندء توضيح مي‌دهد كه چگونه بايد مرزها را براي حفظ منافع متقابل هر دو طرف تعيين كرد. اين مرزها باعث تقويت ازدواج و دوام بيشتر آن مي‌شود. در مواردي كه در كتاب ذكر شده استء متوجه خواهيد شد كه نتيجه نهايي اعمال مرزهاي قابل قبول اين است كه زوجين مي‌توانند به نوعي هماهنگي با كارآيي بالا دست يابند و انتظارات نامعقول از يكديگر نداشته باشند. وقتي اين اتفاق مي‌افتدء رابطه مي‌تواند مستحكم‌تر شود.

44,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما