متون روانشناسی به زبان انگلیسی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

psychology is the study of behavior. Psychologists study both human and animal behavior as well as overt ( external and observable) and covert (intarnal and nonobservable) behaviors. The goals of psychology are to. (1) describe behavior, (2) predict behavior, (3) explain behavior, (4) control behavior.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما