قدرت باور (ابراز ضروری برای زندگی استثنایی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

باور داشتن، قدرت است. قدرت آفریدن. شما واقعیت خود را به سادگی با آنچه پدید می‌آورید که موافقت می‌کنید باور کنید. ژرف‌ترین باورهایتان در خصوص هر چیزی توجه شما را جلب می‌کند و شما را به سوی عمل سوق می‌دهد یا باز می‌دارد از اینکه دست به عمل زنید. آنچه باور دارید، کار کردن شما را در سر کار، گرایشتان را نسبت به پول، اینکه چگونه در جهان پیش می‌روید و چگونه کلیه روابطتان را پیش می‌برید، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما