فنون ضروری مشاوره (45 فنی که هر مشاورب باید بداند)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب یک راهنمای ضروری در مورد فنون و مهارت‌های ضروری در مشاوره و روان‌درمانی است. کتابی خلاصه و در عین‌حال کامل، شامل چهل‌و‌پنج فنی است که هر مشاوری باید بداند. کتاب به‌گونه‌ای نگاشته شده است تا دانشجویان در طی آموزش حرفه‌ای خود با ایده‌های به‌کارگیری درست فنون نظریه محور در مشاوره و روان‌درمانی آشنا شوند. در روند توصیفی کتاب، مفهوم‌سازی هر فن با بررسی ریشه‌های نظری آن آغاز می‌شود، در پی آن یک دستور عمل گام‌به‌گام برای اجرای فن، با فرصت‌هایی برای کاربرد آن به اوج می‌رسد. مثا‌ل‌های موردی، مفاهیم چند فرهنگی، و پژوهش‌های مبتنی بر نتیجه و بازده درمان، کاربرد واقعی این فنون را اثبات می‌کند. کتاب به شما آموزش می‌دهد چگونه می‌توانید از فنون نظریه محور در عمل مشاوره استفاده کنید. این منبع ضروری به شما کمک می‌کند خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی خود را به مراجعینی از هر زمینه و مشکل ارائه کنید. پس از یادگیری این فنون، شما می‌توانید با به کارگیری هر فن تغییر مثبت در زندگی مراجعین و دست‌یابی آنان به هدف‌هایشان کمک کنید. ما مترجمان مطمئن هستیم، دانشجویان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره و مددکاری این فنون ضروری را جالب و کاربردی خواهند یافت و حرفه‌ای‌ ها از مبتدی‌ تا با تجربه، از هر فن با توجه به زمینه و مشکل خاص استفاده خواهند کرد.‌

275,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما