فلسفه زندگی و مرگ


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب در دو بخش تهیه شده است، بخش یکم با جنبه‌های فلسفی جهان آینده سروکار دارد و بخش دوم با واپسین روزهای زندگی بعضی از شناخته شده‌ترین مردم دنیای قرون پیشین. ممکن است بعضی‌ها تردید کنند که زندگی آنها متفاوت از واپسین روزهای زندگی ما مردم معمولی نباشد. آنان نیز همانند همه فناپذیرها دارای تفکراتی بوده‌اند قبل از رو یه رو شدن با مرگ،‌ آنرا احساس کرده و از آن رنج برده‌اند.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما