طب روح (اخلاق اصیل)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در این کتاب دکتر بهرام الهی، استاد جراحی کودکان و مؤلف چند کتاب در این زمینه، ما را به کشف واقعیت اخلاق دعوت می‌کند تا وجود خود را به «حقیقت» بدل کنیم. ممارست مداوم و سختگیری عالمانه از خصایص بارز مؤلف است. حاصل این تلاش، نشان دادن تصویر روشنی است از آناتومی روح آدمی (ارگانیزم معنوی انسان) و فرایندی که موجب رشد روحی او می‌گردد. در این فرایند، نقش اخلاق، یا به بیانی دیگر، نقش عمل به اصول اخلاق اصیل، نقشی بس حیاتی است، از آن رو که اخلاق اصیل غذای روح است و بدون آن رشد روح امکان پذیر نیست. همراه با رشد روح، میدان ادراک انسان نیز گسترش می‌یابد، بر آگاهی و احاطة ذهنی‌اش افزوده می‌شود. آن گاه، زمانی انسان به مرحلة نهایی رشد روحی خود می‌رسد که یکایک اجزاء هستی را، چنانکه هست بشناسد. در چنین مرتبه‌ای است که انسان، خود به حقیقت تبدیل می‌شود.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما