سالخوردگی خوشایند


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

نویسنده کتاب به چگونگی تطبیق فرهنگ خود برای استفاده کامل از خرد و تجربه افراد مسن می‌پردازد. نویسنده در طول تحقیق خود در مورد معنای واقعی پیری، با استفاده از تحقیقات علوم اعصاب رشد و روانشناسی تفاوت‌های فردی، راهبردهای انعطاف‌پذیری و ترفندهای عملی و تقویت شناختی را که همه باید با افزایش سن انجام دهند، نشان می‌دهد. سالمندی موفق الهام بخش یک رویکرد جدید قدرتمند برای نحوه تفکر خوانندگان در مورد دهه های پایانی ما است، و روش ما ، برای دوران سالمندی به عنوان افراد، اعضای خانواده و شهروندان در جامعه ای که در آن میانگین امید به زندگی همچنان در حال افزایش است را متحول خواهد کرد.

150,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما