روش‌ها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

استفاده عملي از فنون مشاوره ، نوعي هنر است و موفقيت در آن با خصوصيات شخصيتي مشاور بستگي دارد. در عين حال آموزش فنون و روش‌ها به مشاور احتمال موفقيت او را در مشاوره افزايش مي‌دهد. در اين كتاب پس از بررسي لزوم و تعاريف مشاوره، فنون و روش‌هاي آغاز و ادامه و پايان جلسه مشاوره مورد بحث قرار گرفته است. سپس فرم‌ها و پرسش‌نامه‌هاي گوناگوني به عنوان وسيله كار مشاور، جهت استفاده در موارد متعدد پيشنهاد شده است.

55,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما