روش‌ها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

استفاده عملی از فنون مشاوره ، نوعی هنر است و موفقیت در آن با خصوصیات شخصیتی مشاور بستگی دارد. در عین حال آموزش فنون و روش‌ها به مشاور احتمال موفقیت او را در مشاوره افزایش می‌دهد. در این کتاب پس از بررسی لزوم و تعاریف مشاوره، فنون و روش‌های آغاز و ادامه و پایان جلسه مشاوره مورد بحث قرار گرفته است. سپس فرم‌ها و پرسش‌نامه‌های گوناگونی به عنوان وسیله کار مشاور، جهت استفاده در موارد متعدد پیشنهاد شده است.

150,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما