روانشناسی بالینی کاربردی (کارورزی بالینی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضرء روانشناسي باليني كاربردي است. در اين كتاب به محتواء مبانيء و اصول مربوط به كارورزي باليني نيز اشاره شده است. محتواي كتاب طوري طراحي و تدوين شده است كه در واحدهاي درسي مختلف دانشگاهي قابل استفاده باشد.در دروسي از قبيل روانشناسي بالينيء آسيب‌شناسي روانيء اخلاق حرفه‌ايء نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درمانيء روانشناسي سلامتء و نيز دوره‌هاي كارورزي بالينيء قابل استفاده است. در بحث نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درمانيء نظريه‌هاء مفاهيمء فنون و روش‌هاي درماني ذكر شده است. درمانگر خوب بايد بتواند كاربردهاي باليني آنها را بر اساس شرايطء مسائلء و اوضاع و احوال موقعيت باليني و مراجع استنتاج كند و در روابط متقابل و ياري‌دهندهء در عمل از آنها استفاده كند.

200,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما