راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اشتغال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زندگی سالم و رشد و خودکفایی جامعه است. در مقابل، بیکاری عامل مهمی در بروز آسیب‌های فردی و اجتماعی بحساب می‌آید. این کتاب در دو قسمت کلیات و اصول راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل تدوین شده است. در بازنگری و نگارش مطالب این کتاب چند اصل به‌ طور جدی مد نظر مولف بوده است. 1) مطالب حتی‌المکان روشن و به شیوه‌ای ساده و قابل فهم ارائه شوند. 2) حتی‌الامکان مطالب در نظر و عمل مفید و قابلیت کاربردی داشته باشند. 3) صحت مطالب و امانتداری علمی رعایت گردد. 4) حتی‌المکان از منابع جدید استفاده شود.

280,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما