رابطه واقعی در روان‌درمانی (مبنای پنهان تغییر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مفهوم رابطه واقعي يا شخصي ميان مراجع و درمانگر از آغاز روان‌درماني به عنوان يك حرفه وجود داشته است. پژوهش‌هاي روان‌درماني به‌جاي تمركز بر اين مفهوم، به‌طور عمده بر مفاهيم اتحاد كاري، انتقال و انتقال متقابل متمركزند. چارلز گلسو در اين كتاب، ارتباط رابطه واقعي با نتايج درماني را به بحث گذاشته است. او به طرز ماهرانه‌اي رشد اين مفهوم را از ريشه‌هاي آن در انديشه‌هاي روانكاوي رديابي مي‌كند و كاربرد كنوني آن را در بسياري از رويكردهاي مدرن‌درماني ازجمله درمان‌هاي انسان‌گراء هيجان‌مدار و شناختي- رفتاري با استناد به منابع مختلف نشان‌مي‌دهد. نويسندهء رابطه واقعي را با استفاده از نمونه‌هاي بسيار متنوعي كه از پژوهش‌هاي كنوني و همچنين تجربيات باليني گسترده خود استخراج كرده‌استء مورد بررسي قرار مي‌دهد.

155,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما