دیدار با زندگی


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما نمي‌دانيم عشق چيست، ما عاشق نيستيم، ددمنش، زمخت، بي‌تفاوت و بي رحم شده‌ايم. بدون عشق هيچ‌كس قادر به حل هيچ چيز نيست. آيا هيچ‌گاه از خود پرسيده‌ايد چرا در وجودتان از عشق اصلا خبري نيست؟ آيا مي‌دانيد منظور من از عشق چيست؟ منظورم مهربان بودن بدون هيچ انگيزه‌ايست، بخشنده بودن صرف، عاطفه داشتن به ديگران و زشتي خيابان‌هاي كثيف و فقر را احساس كردن و علتش را پيدا كردن است. گريستن، نه بر وضع خانواده بيچاره خود يا مرگ كسي كه دوستش داريد، بلكه گريستن براي هرج و مرج كامل دنيا...

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما