درک خوانداری چیستی و چگونگی درک مطلب


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هدف نهايي كتاب درك خوانداري، چيستي و چگونگي درك مطلب، فقط خواندن كلمات و متن نيست، بلكه فهميدن آن است. نويسندگان درك خوانداري يا درك مطلب نوشتاري، مراحل تكوين آن و مشكلاتي را كه در اين كار پيش مي‌آيد بر اساس يافته‌هاي جديد مرور مي‌كنند؛ و مهارت‌هاي كليدي موثر بر درك خوانداري و رشد اين مهارت‌ها، ويژگي‌هاي كودكان دچار مشكلات خوانداري، روش‌هاي تقويت درك مطلب، و روش‌هاي تحول درك مطلب را شرح مي‌دهند. اين درس‌نامه براي پاسخ به سوال‌هايي از اين قبيل نوشته شده است كه درك خوانداري چيست و چه چالش‌هايي دارد و چگونه مي‌توان مهارت خوانداري را تقويت و بر اين چالش‌ها غلبه كرد. نويسندگان اهداف مختلف خواندن را نيز تشريح كرده‌اند: خواندن براي لذت‌بردن، خواندن براي سرگرم‌شدن، و خواندن براي آموختن. اين نكته مهم هم بررسي شده است كه ويژگي‌هاي خوانندگان و ميزان علاقه و انگيزه‌شان چگونه بر فرايند درك خوانداري‌شان تاثير مي‌گذارد. انواع مهارت‌هاي لازم براي درك خوانداري توصيف ‌شده مانند مهارت كلمه‌خواني، دانش واژگاني، مهارت‌هاي نحوي، مهارت‌هاي گفتماني، مهارت‌هاي فراشناختي نويسندگان از اين حكايت دارند كه هر يك از اين مهارت‌ها چگونه به رشد خوانداري كمك مي‌كند. اين كتاب طوري نوشته شده است كه هم براي دانشجو و هم براي معلمان و متخصصان مفيد باشد، حتي اگر در باب روان‌شناسي خواندن و مشكلات خوانداري سر رشته‌اي نداشته باشند.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما