تنها راه پایدار نمودن زندگی زناشویی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب توصیه می‌کند که حتما در این زمان‌ها این کتاب را بخوانید: قبل از آنکه هرگونه تصمیم برای رابطه خود بگیرید. قبل از اینکه نامزدی خود را به ازدواج دائم تبدیل کنید. قبل از اینکه تصمیم به جدایی بگیرید. قبل از اینکه با خانواده همسرتان قطع رابطه کنید. قبل از اینکه ازدواج مجدد بکنید. قبل از اینکه پسر یا دختری را به خانه بخت بفرستید. قبل از اینکه سراغ رابطه‌ای خارج از ازدواج بروید.

74,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما