تربیت نوجوان دختر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب پدر و مادران گرامي را در تعليم و تربيت دختر نوجوان در سال‌هاي بحران بلوغ راهنمايي مي‌كند. خلق و خوي دختر نوجوان مثل آب و هواي بهاري متغير است. يك دقيقه فرياد مي‌زند كه از همه چيز متنفر است، لحظه ديگر سر در گريبان روي شانه مادر و پدرش گريه مي‌كند و رفتار متضادي از خود نشان مي‌دهد. دختر نوجوان نيمي كودك و نيمي زن است و طغيان هورمون‌هاي دوران بلوغ رفتار متغير او را توجيه مي‌كنند. اگر چه او گاهي سعي مي‌كند كه والدين را از خود دور كند، خصوصا وقتي كه بيشتر از زماني نياز به راهنمايي و پشتيباني دارد، در زندگي او جايي براي حضور آن‌ها نيز باز مي‌كند. والدين بايد بدانند كه چه بخواهند و چه نخواهند، زندگي دختر نوجوان در حال تغيير است و بنابراين رابطه‌شان نسبت به آن بايد تغيير كند و با استفاده از نظريات كارشناسي و ابزار درست به نوجوان كمك كنند تا با گذشت زمان تبديل به زني سالم و شاد در جامعه گردد! امروزه با وجود رشد رسانه‌هاي جمعي شايد بتوان مدعي شد كه نقش والدين در راهنمايي دختر نوجوان خويش كاهش يافته است ولي با اين حال هنوز هم يك خط باريكي براي تربيت كاربردي باقي است. بعضي از والدين به تربيت فعلي نوجوان خود مي‌نگرند، از خود مي‌پرسند: «آيا ما نقشي را كه نبايد به دخترمان تحميل كرده‌ايم؟» برخي ديگر هم با اشاره به عادات و عملكردهاي اولين سال زندگي دختر خويش كرده و مي‌گويند كه او تغيير زيادي نكرده و امروز نيز مثل همان موقع رفتار مي‌كند.

150,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما