تحولات خدمات روانپزشکی در ایران (تلاشی 4 ساله)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب گزارش چهار سال فعاليت دكتر ايرج سياسي از 1353 تا 1357 در ايران است. وي در طول اين مدت كوتاه، خدمات نوين روانپزشكي را در كشور بنيان نهاد كه با آن شرايط و امكانات، دستاوردي كم‌نظير بود. او با امكانـات كـم و در زمانــي اندك تــوانست خدمات روانپزشكي دولتي را از الگوي قرن‌نوزدهمي به خدمات روانپزشكي مدرن تبديل كند. اين تحول چنان چشمگير بود كه سازمان بهداشت جهاني آن را مدلي براي كشورهاي آسياي ميانه و آمريكاي جنوبي در نظر گرفت. تبديل كردن بيمارستان رواني رازي به يك مركز درماني مدرن، ايجاد مراكز جامع روانپزشكي، راه‌اندازي مراكز ترك اعتياد و آموزش و تربيت نيروي انساني مورد نياز در اين مراكز، گوشه‌اي از اين تلاش‌هاي چهارساله است.

110,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما