تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلو پونتی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

موریس مرلو ـ پونتی، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، در یک سلسله از مقاله‌ها و گفتارها آثار برجسته‌ای از هنر مدرن را با به کار بردن روش پدیدارشناسی مورد تامل قرار داده است. او معتقد بود که عریان ساختن عالم به شیوه پدیدارشناسانه منحصر به فلسفه مدرن نیست بلکه می‌تواند از آن هنر مدرن نیز باشد. مراد مرلو ـ پونتی از هنر مدرن کارهای سزان، خوان گریس، براک، پیکاسو، و هنرمندان دیگر ژانرهای هنری است «ماتیوز، 1387، 197». به نظر او کار این هنرمندان همپا و همسنگ کار پدیدارشناس است...

12,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما