بهداشت روانی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

تعریف کردن دقیق بهداشت روانی و بیماری روانی دشوار است. افرادی که نقش‌های خود را در جامعه اجرا می‌کنند و رفتار آنها مناسب و سازگارانه است، سالم در نظر گرفته می‌شوند. برعکس،‌ کسانی که نمی‌توانند نقش‌های خود را برآورده کنند و مسئولیت‌های خود را انجام دهند یا رفتارشان نامناسب است، بیمار انگاشته می‌شوند. سازمان بهداشت جهانی، بهداشت یا سلامتی را به صورت حالت کامل خوب بودن جسمانی، روانی و اجتماعی نه صرفا فقدان بیماری یا ضعف و ناتوانی تعریف می‌کند. افراد در حالت سلامت هیجانی، جسمانی، و اجتماعی مسئولیت‌های زندگی را برآورده می‌کنند، در زندگی روزمره به صورت موثر انجام وظیفه می‌کنند، و از روابط میان ‌فردی و خودشان خشنود و راضی هستند.

180,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما