برندگان


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در ظرف فقط دو هفته همه‌چیز تغییر خواهد کرد. دو سال از اتفاقاتی که هیچ‌کس دوست ندارد به آنها فکر کند می‌گذرد. همه سعی کرده‌اند فراموش کنند و ادامه دهند، اما اینجا خاصیتی دارد که به سختی این اجازه را به کسی می‌دهد. ویرانی ناشی از یک طوفان کوبنده و وحشیانه، رقابتی قدیمی بین دو شهر را دوباره شعله‌ور می‌کند، رقابتی که همیشه روی یخ و از طریق هاکی‌باز‌ها دنبال می‌شده است.

380,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما