برف در تابستان


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

برف در اندیشه‌های انسانی پر از درد، امید، تنهایی و شادکامی است که بر اثر پروش بهوشیاری و تمرین نظاره‌گری خود و زندگی، درکی بس عمیق و ساده یافته است. اندیشه‌های این کتاب محصول بهوشیاری در فرهنگی متفاوت از ماست، اما درکی انسانی و خواندنی دارد. واگویی خردی است که با بهوشیاری هر انسانی در زمان و مکان متفاوت قرابت دارد. می‌شود هر صفحه آن را باز کرد و خواند و سادگی، عمق و خردمندی تاملات انسانی با مسائل انسانی را در سایه حفظ و تداوم بهوشیاری‌اش مشاهده کرد.

164,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما