بازگشت به اصل خود (تکنوازی تنبور استاد الهی )


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مجموعه‌ي پيش رو حاوي 7 قطعه موسيقي از استاد نورعلي الهي (1353-1274) فيلسوف، قاضي و موسيقيدان برجسته‌ي ايراني است. اين مجموعه اولين بار به همت موزه متروپوليتن نيويورك، در سال 2019 ميلادي منتشر شد، سپس توسط موسسه فرهنگي هنري ماهور باز نشر شده است.
قطعه اول «شين طرز در سوئيت نكيسا و باربد» نام دارد. نكيسا و باربد از موسيقي‌دانان دوره‌ي ساساني بودند كه به روايتي رابطه‌ي روحي عميقي بين ايشان برقرار بود. اين قطعه در كوك طرز اجرا شده‌ است. تكنيك نواختن شر در شين طرز ابهت و شكوه خاصي دارد.
قطعه دوم «شيخ امير تركي» است. خواننده، يكي از علاقه‌مندان استاد الهي است. اشعار اين قطعه به حضرت قوشچي‌اوغلي از مشاهير ترك اهل حق تعلق دارد.
قطعه سوم «بداهه‌پردازي» نامگذاري شده است. غالب بداهه‌پردازي در دستگاه چپي (يكي از دستگاه‌هاي رديف موسيقي استاد الهي) اجرا شده است. اين آهنگ با تنبور پنج‌سيمي كه از ابدعات استاد الهي است نواخته ‌شده‌است.
قطعه چهارم «شيخ اميري استاد الهي» نام دارد. شيخ اميري، در رديف استاد الهي حاوي 18 قطعه است كه يكي از آنها به نام استاد الهي است. اين آهنگ كه با تنبور سه‌سيمي نواخته شده، شنونده را به درون خود متوجه مي‌كند تا در پي يافت حقيقت باشد و آنگاه توجه‌اش را به «او» معطوف سازد.
«سوئيت ذكرها» قطعه‌ پنجم اين مجموعه بوده و چهار ذكر با اجراي استاد الهي در اين قطعه آمده است. اين قطعه در دهه 40 شمسي و در تهران، منزل استاد الهي ضبط شده است.
قطعه ششم «خان اميري در سوئيت جلوشاهي» نامگذاري شده است. جلوشاهي نام دستگاهي در رديف استاد الهي‌ست كه حاوي چند گوشه بوده و گوشه‌ي خان اميري از دستگاه جلوشاهي در اين قطعه اجرا شده است. بداهه‌پردازي از مشخصات موسيقي استاد الهي به شمار مي‌آيد كه با آن روح را به اهتزاز درمي‌آورد.
قطعه هفتم، سوئيت پاكتكي است. نام ديگر اين قطعه «پاي كوبي» است و اشاره به ضربه زدن پا بر زمين در رقصي به اين نام دارد. اين آهنگ سابقا با دوزله يا سورنا نواخته مي‌شده اما استاد الهي آن را با تنبور اجرا كرد و بخشي از رپرتوار موسيقي او به حساب مي‌آيد. نواختن اين قطعه با تنبور، نيازمند مهارت، قدرت و سرعت در نوازندگي است كه استاد الهي در آن به معني واقعي كلمه استاد است.

95,000 توماننظرات شما