اینترنت با مغز ما چه می‌کند


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

«استفاده‌ی ما از اینترنت مستلزم تناقضات فراوانی است، اما یکی از این تناقضات که عمیق‌ترین تأثیر بلندمدت را بر نحوه‌ی تفکر ما می‌گذارد این است: اینترنت فقط بدین منظور توجه ما را جلب می‌کند که بتواند بعداً حواسمان را پرت کند. ما عمیقاً روی خودِ رسانه تمرکز می‌کنیم، روی صفحه‌ای که نورش کم و زیاد می‌شود، اما این تمرکز با ارسال فوريِ پیام‌ها و محرک‌های رقیب از بین می‌رود. هرجا و هر وقت که به اینترنت وصل می‌شویم، هاله‌ی بسیار اغواگرانه‌ی آن پیش روی ما قرار می‌گیرد.» «آیا اینترنت ما را احمق می‌کند؟» پرسشی که نیکلاس کار مطرح کرد، تلنگری بود برای آغاز یکی از مهم‌ترین بحث‌های دوران: وقتی از مواهب اینترنت لذت می‌بریم، آیا در واقع توانایی‌مان را برای خواندن و تفکر عمیق فدا می‌کنیم؟ کار در این کتاب با نگاهی به مطالعات تاریخی و علمی می‌کوشد تأثیرات شناختيِ اینترنت را بر ذهن آدمی بکاود.

148,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما