اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخ‌پوستان آمریکا 1


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

(درباره سرخ‌پوستان شمال آمریکا؛ رودها و کوه‌ها، بیابان‌ها و کشت‌زاران، سنگ‌ها و آب جاری جانوران و گیاهان و آدمیان همگی تحت حمایت نیروی محافظ قرار دارند. گاهی کمک ارواح نیک از طریق روزه، رنج و تحمل مصائب و از طریق نماز و نیایش حاصل می‌گردد. گاه برکت بی‌آنکه انسان در جست‌وجویش باشد به سراغش می‌آید و به مثابه مکاشفه قدرت درونی و ذاتی یک فرد است.)

22,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما