از خط تا مثلث تعارض


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب حاضر بر محور احساسات، اضطراب از تجربه آن‌ها، و دفاع از خود در برابر این احساسات آغشته به اضطراب استوار است. دفاع در مفاهیم روانکاوی شیوه تحریف و گریز از واقعیت و احساسات است که مبنای رنج و زجر آدمی، مولد مشکلات ارتباطی، و بازدارنده مواجهه خردمندانه با دردهای زندگی است. در این کتاب، دفاع‌ها در چهار مقوله بهم پیوسته بدوی، واپس رونده، سرکوبگر، و عایق‌بندی بررسی می‌شوند. افزون بر این، ماهیت عینی اضطراب و همچنین هیجان‌ها و احساساتی که عمدتا مولد اضطراب و واکنش‌های دفاعی‌اند نیز تشریح شده است. بنابراین، درک جامعی از مفهوم مثلث تعارض و پیش‌زمینه‌های آن در این کتاب فراهم شده است. در پیوست کتاب نیز فهرستی از همه دفاع‌هایی که تا به حال به هر شکلی مورد اشاره و توجه نظریه‌پردازان قرار گرفته آمده است.

99,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما