آنیما و آنیموس (2 مقاله)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آنيما و آنيموس (دو مقاله) از جمله كتاب‌هايي است كه بيش از آنچه بايد، از نظرها دور مانده است. از نظر اما يونگ. آنيما از يكسو در آگاهي فردي و از سوي ديگر در ضمير ناخودآگاه ريشه دارد. آنيموسي كه در روان هضم و جذب و ادغام نشده باشد، در همه موارد به اظهار نشر مي‌پردازد يا به انتقاد از اعمال فرد مي‌پردازد و يا چنان از آن‌ها ستايش مي‌كند كه مايه خودبزرگ‌بيني او مي‌شود. اما يونگ از منظر اسطوره و قصه‌هاي پريان به آنيما مي‌نگرد و پيشنهاد مي‌كند كه آنيما تجسم شخصيت مادينه مردان است و آركتايپ مادينگي و همچنان آركتايپ طبيعت و ماهيت زنانگي نيز هست. دو مقاله‌اي كه در كتاب حاضر به چاپ رسيده است، به دو عنصر بنيادي روان يعني آنيما و آنيموس مي‌پردازد و رفتار آن‌ها را به صورتي كه در رويا و فانتزي‌ها و اسطوره ظاهر مي‌شوند، بررسي مي‌كند. اين كتاب نقشه راهي را كه به وحدت اضداد و ظهور خويش ختم مي‌شود، به روشني و دقت در مقابل خواننده مي‌گذارد.

67,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما