در پی سرچشمه‌های ادیان


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اگر ذهن انسان کاملا متقاعد نشده بود که چیز‌هایی واقعی غیرقابل تقلیلی در جهان وجود دارد، آن‌گاه واقعا چه کار کردی می‌توانست داشته باشد؛ و غیر ممکن است بتوان تصور کرد که چگونه آگاهی بدون ارجاع معنی به محرک‌ها و تجربه‌های بشر می توانست شکل بگیرد. آگاهی از یک جهان واقعی و معنادار، رابطه‌ای تناتنگ با کشف امر مقدس دارد. از خلال تجربه مقدس است که ذهن انسان اختلاف میان آنچه خود را به منزله وافع، قدرتمند، غنی و معنادار آشکار می کند و آنچه چنین کیفیاتی را ندارد، یعنی جریان پرشتاب آشوبناک و خطرناک اشیا، نموده و ناپدیدی بی‌معنای‌شان را دریافته است.

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: