علم خواب (365 راه خوب خوابیدن)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

خواب یک حالت رفتاری است که بخشی طبیعی از زندگی هر فرد می‌باشد. ما حدود یک سوم زندگی خود را در خواب می‌گذرانیم. خواب فقط برای پر کردن زمانء هنگامی که فرد بدون فعالیت استء نیست. خواب یک فعالیت ضروری است، نه یک گزینه. اگرچه عملکرد دقیق خواب همچنان یک راز باقی مانده استء خواب برای عملکرد طبیعی حرکتی و شناختی مهم است. همه ما نیاز به خواب را تشخیص می‌دهیم و احساس می‌کنیم. پس از خوابء تغییرات رخ داده را تشخیص می‌دهیم زیرا احساس آرامش و هوشیاری بیشتری می‌کنیم. در واقع خواب برای بقا لازم است.

160,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: